Asansör

Kentleşmelerde dikey yapılanma giderek yaygın bir hal almaktadır. Dikey yapılanmaların yansı- ması olarak insanların, eşyaların da sirkülasyonu dikey boyut kazanmaktadır.

Asansör

Kentleşmelerde dikey yapılanma giderek yaygın bir hal almaktadır. Dikey yapılanmaların yansı- ması olarak insanların, eşyaların da sirkülasyonu dikey boyut kazanmaktadır. Bu sirkülasyonun gi- derek kazandığı önem, asansörlerin de önemi- ni artırmıştır. Asansör artık yapı sektörünün en önemli, en vazgeçilmez elemanlarından biri ha- line gelmiştir. Asansörler artık güvenlik, destek hizmetleri ve estetik ile birlikte anılır oldu. Öyle ki kullandı- ğımız ürün veya hizmet, hem teknolojik olarak gelişmiş, gereksinimlerimize cevap veren yetkin- likte Şrmalar tarafından sağlansın, hem güven- liğimizi tehlikeye düşürmesin emniyetli olsun, hem servis/destek hizmeti alabilelim ve hem de estetik olsun, gözümüze güzel görünsün istiyo- ruz. Bütün bunları sağlayan, asansör konusunda Türkiye’de bir uzman var; TEKNO LİFT...

 

Kullanım Yerlerine Göre Asansörler

1.İnsan ve / veya yük asansörleri    
a) Konutlarda kullanılan asansörler (320,400,630,1000 kg. kapasiteli)
b) Konut dışı yerlerde kullanılan asansörler (630,800,1000,1250,1600 kg. kapasiteli)
2. Sağlık tesislerinde kullanılan asansörler (1600,2000,2500 kg. kapasiteli)
3. Yük asansörleri  (6 30,1000,1600,2000 kg. kapasiteli)
 
4. Küçük yük (monşarj) asansörleri (40,100,250 kg. 
 
Panoramik Asansörler
Asansör tipleri arasında panoramik asansörler ayrı bir önem arzetmektedir. İyi bir panoramik
asansör hem yolcuları için hem de bina mimarisi açısından estetik bir güzelliktir. Fakat bu gü-
zelliğin ortaya çıkabilmesi için dizayn, imalat ve montaj çok önemlidir. Panoramik asansörler
bina mimarisine göre halatlı ve hidrolik yapılabilir.
 
Hızlarına Göre Asansörler
0,63 m/sn.
1,00 m/sn.
l,60m/sn.
2,00 m/sn.
2,50 m/sn. ve üzeri