Temel Tahrik Sistemleri

Asansörlerin değişik hızlarda imal edilmeleri tahrik sistemlerininde çeşitli olma zorunluluğunu getirmiştir. Asansörlerin sayısı ve büyüklüğü tesisin kapasite düzeyini teşkil ederken, gerçek performansı büyük ölçüde her bir asansör aksamının seçimine bağlıdır. Kabinin zemin kattan kalkarak tekrar aynı durağa dönmesi için geçen zamanın %80'i tahrik sistemi ve kapılar tarafından kullanılmaktadır. Asansörün çıkış / iniş hızı ise taşıma kapasitesine katkıda bulunmasına rağmen belli bir hız seviyesinin üzerine çıkıldığında, giderek azalan ölçüde önemini kaybeder. Bina ne kadar yüksek olursa bu hız sınırının değeri de o kadar yüksektir.

Temel Tahrik Sistemleri

Asansörlerin değişik hızlarda imal edilmeleri tahrik sistemlerininde çeşitli olma zorunluluğunu getirmiştir.

1.       Tek hızlı alternatif akım tahrik sistemleri: 0,63 m/sn’ye kadar olan hızlar

2.       Çift hızlı alternatif akım tahrik sistemleri: 1,00 m/sn’ye kadar olan hızlar

3.       Kademesiz hızlı alternatif akım tahrik sistemleri: 3,15 m/sn’ye kadar olan hızlar

4.       Redüktörsüz tahrik sistemleri: 5,00 m/sn’ye kadar olan hızlar

5.       Hidrolik tahrik sistemleri

6.       Makine dairesiz tahrik sistemler

7. Akülü tahrik sistemleri: Acil durumlar için

Elektrikli tahrik sistemleri

Asansörlerin sayısı ve büyüklüğü tesisin kapasite düzeyini teşkil ederken, gerçek performansı büyük ölçüde her bir asansör aksamının seçimine bağlıdır. Kabinin zemin kattan kalkarak tekrar aynı durağa dönmesi için geçen zamanın %80'i tahrik sistemi ve kapılar tarafından kullanılmaktadır. Asansörün çıkış / iniş hızı ise taşıma kapasitesine katkıda bulunmasına rağmen belli bir hız seviyesinin üzerine çıkıldığında, giderek azalan ölçüde önemini kaybeder. Bina ne kadar yüksek olursa bu hız sınırının değeri de o kadar yüksektir.

Hidrolik tahrik sistemleri

 - Makine dairesi binanın herhangi bir yerinde serbestçe seçilebilir. Ancak, kuyuya uzaklık mesafesi 30 m'yi geçmemelidir.

 - Çatı konstrüksiyonunda mimarlara özgürlük tanır. Asansörün teras katına da ulaşması mümkündür.

- Tahrik motoru sadece asansör yukarı çıkarken çalışır, aşağı yönde ise sistem kendi ağırlığı ile hareket eder. Bu avantaj, olası bir arızada (enerji kesilmesi, sigorta atması vb.) kabinin aşağı yönde hareketini ilave enerji kaynakları olmadan mümkün kılabilir.

- İniş hızı, çıkış hızına bağımlı olmadan yükseltilebilir. Bu avantaj motor gücünü yükseltmeden, bina trafiğinin artırılmasında kullanılabilir.